sunnuntai 18. joulukuuta 2016

Valmentajan valinta

Valmentaja -sanalla voidaan tarkoittaa montaa eri asiaa. Valmentaja voi olla esimerkiksi henkilökohtainen valmentaja, eli personal trainer, henkinen valmentaja tai jonkun tietyn lajin opettaja ja ohjaaja.

Yhteistä näille valmentajille on se, että hän on tukihenkilö ja auttaja kohti jotain tavoitetta. Tavoitteen ei tarvitse olla kovin tarkka. Henkisen valmennuksen tavoite voi olla vaikka kärsivällisyyden opetteleminen. Joitain tavoitteita voi olla vaikea mitata. "Tulla paremmaksi" (jossakin) on myös vaikea tavoite mitata, ellei ensin määrittele sitä, mitkä asiat parantavat suoritusta ja löytyykö sieltä jotain, mitä voi mitata.

Minulla on ollut opettajia, mutta ei valmentajaa. Puhun nyt enimmäkseen tanssista. En ole kilpaillut tanssissa, joten en oikeastaan ole tanssinut tavoitteellisesti. Tottakai jatkuva kehitys on tavoiteltavaa missä tahansa lajissa, mutta tanssin kohdalla olen ollut kiinnostunut sellaisesta kehityksestä, jota ei voi mitata. Kehityksestä, joka tapahtuu todella hitaasti ja ikään kuin huomaamatta.

Nyt minulla on tavoite. Tahdon kuntouttaa suorien vatsalihasteni jännesauman erkauman kuntoon. Erkauma ei ole spontaanisti palautunut nyt yli puolitoista vuotta nuoremman lapseni syntymän jälkeen, joten asialle pitää tehdä jotain. Tarvitsen valmentajan. 

Valmentajaa valitessa korostuu kaksi asiaa. Minun tulee tietää, että kyseinen henkilö ymmärtää tavoitteeni, sekä hallitsee mahdollisimman laajasti asioita, jotka liittyvät tavoitteeseeni. Hänellä tulee olla kokonaiskuva liittyen aiheeseen ja paljon kokemusta. Kokemusta voi karttua monella tavalla, valmentajan oman tekemisen kautta tai valmennettavien kautta. Todennäköisesti alan asiantuntijan palvelut maksavat enemmän kuin valmentajan, joka ymmärtää asiasta vähemmän ja jolla on niukemmin kokemusta. Jos miettii ja suhteuttaa hintaa valmennustulosten kestävyyteen ja tavoitteiden saavuttamisen aikatauluun, voi parhaan asiantuntijan puoleen kääntyminen tullakin edullisemmaksi.

Parhaan asiantuntijuuden lisäksi on tärkeää, että minun ja valmentajani ymmärrys kohtaa. On kyse asiasta, jota usein kuvataan sanalla henkilökemia. On turhauttavaa huomata, että puhuessa henkilön kanssa viestit eivät välity oikein. Valmentajani tulee ymmärtää minun tapani puhua ja hänen tulee voida selittää asiat siten, että varmasti ymmärrän. Ollakseen varma henkilökemioiden ja ymmärryksen kohtaamisesta, pitää keskustella mahdollisen valmentajan kanssa.

Hyvä merkki ymmärtämisestä on henkilökohtaiset ahaa-elämykset. Että todella tajuaa, miksi jotain tehdään tai tapahtuu ja kuulee sen rytinän, kun päässä asioita loksahtelee paikoilleen. Kun äkkiä tajuaa ja ymmärtää jonkin asian menneisyydestä ja osaa yhdistää sen tämän päivän tilanteeseen. 

Vaikka hyvät valmentajat ja opettajat ovat kultakimpaleita ja valmennussuhteesta voi tulla hyvinkin läheinen uskon, että elämän varrelle mahtuu useita opettajia. Osa opettajista puhuu samoista asioista, toisilla painotus voi olla erilainen. Koska emme voi koskaan täysin ymmärtää toisen olemusta sisältä päin tuntien, on hyvä saada mahdollisimman monipuolinen kuva ihmisenä olemisesta, omaan lajiin heijastuen.